สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0963553000629
 • สุกัรนอร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สุกัรนอร์วิศวกรรม
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 41001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • ออกแบบโครงสร้างอาคารและระบบงานประปา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นราธิวาส

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุกัรนอร์ จันทร์วิเศษ
 • สุกัรนอร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0913176998
 • อีเมล์
 • norisdoo44@Gmail.com