สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503530000308
 • วิไล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บัวผัดแฟคทอรี่
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 13121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
 • สินค้า/บริการ
 • หมอน, พรม,ของตกแต่งภายในทำจากผ้า และของขวัญของที่ระลึก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • TTM, Thailand Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิไล ไพจิตรกาญจนกุล
 • วิไล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-446291
 • เบอร์มือถือ
 • 0819505922
 • อีเมล์
 • wilaip@csloxinfo.com