สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103556064676
 • เกศสุดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เคแมส บิสสิเนส
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46611
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ถ่านอัดแท่ง,biomass
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0881913309
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เกศสุดา วงศ์ไชยรัตน์
 • เกศสุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0881913309
 • เบอร์มือถือ
 • 0881913309
 • อีเมล์
 • kmasbusiness@gmail.com