สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3520900135794
 • ชื่อธุรกิจ
 • M Pate (เอ็ม เปเต้)
 • มณเทียร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายชุดนอน เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าถุง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มณเทียร คันธชุมภู
 • มณเทียร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-3451351
 • อีเมล์
 • montien1953@gmail.com