สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0173545000183
 • คมสันต์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไพบูลย์ ภัตตาคาร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47219
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ไก่ยาง ปลาช่อนเผาเกลือ ห่อหมกปลาคัง แกงคั่วหอยขม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • Clean food good taste plus
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย คมสันต์ น้อยศรี
 • คมสันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 036512132
 • เบอร์มือถือ
 • 0868990644
 • อีเมล์
 • chicken5stars@hotmail.com