สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101203083401
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้องเล็ก ผลิตภัณฑ์จากผ้า
 • ณัฏฐินี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า หมอนอิง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฏฐินี รุณรงค์
 • ณัฏฐินี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 061-3623514
 • อีเมล์
 • nonglekpate@gmail.com