สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ซีซี แซฟไฟท์ แฟคตอรี่
 • ชวลิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พลอย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863745952
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชวลิต โชคลาภสิริ
 • ชวลิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863745952
 • อีเมล์
 • chawalitc44@gmail.com