สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0845556003451
 • สาธิต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ท่าทองรังนก จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01494
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเลี้ยงนกนางแอ่น
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สาธิต ประเสริฐมรรค
 • สาธิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0995461987
 • อีเมล์
 • ttbirdnest@gmail.com