สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
 • พิมุกต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บัญชี ภาษี ทนายความ วารสาร โฆษณา เว็บไซด์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิมุกต์ พืชมงคล
 • พิมุกต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025550931
 • เบอร์มือถือ
 • 0979619661
 • อีเมล์
 • pimukp@dharmniti.co.th