สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510600604772
 • ชื่อธุรกิจ
 • สร้อยสุวรรณผ้าฝ้าย
 • อัญชลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 3 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อัญชลี เขื่อนคำ
 • อัญชลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-6724179
 • เบอร์มือถือ
 • 098-0975320
 • อีเมล์
 • anchalee_kh@hotmail.co.th