สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0705546000361
 • เสนีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46206
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งอาหารสัตว์
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารสัตว์วัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เสนีย์ แก้วพิจิตร
 • เสนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-358941
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8018538
 • อีเมล์
 • senee.lin@yahoo.com