สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0517114709732
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศรีวิลัย
 • ศรีวิลัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บรรจุภัณฑ์เนื้อลำไยอบแห้ง, ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศรีวิลัย แถมพยัคฆ์
 • ศรีวิลัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5952469
 • อีเมล์
 • Srivilaithampayak@gmail.com