สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0563546000281
 • พิลาสลักษณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11011
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสุรากลั่น
 • สินค้า/บริการ
 • ไวน์ผลไม้ และ น้ำผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, มผช., อ.ย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี
 • พิลาสลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818882346
 • อีเมล์
 • p_chueakunta@hotmail.com