สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0127114718079
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างขายยาสัตตบงกช (ตราบัวแดง)
 • เสาวนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพร (ที่ไม่ใช่อาหาร)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เสาวนีย์ พงษ์พาณิชอักษร
 • เสาวนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 062-8265564
 • อีเมล์
 • commercial_non@hotmail.com