สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505552003620
 • มรุต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 45201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มรุต พินิจวัฒนา
 • มรุต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053122929
 • เบอร์มือถือ
 • 0866711869
 • อีเมล์
 • marut.phinitwatthana@gmail.com