สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505555003922
 • ณัฐวุฒิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สนุก ดี ดีไซน์ โปร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 16291
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • มผช,DBD VERIFIED SILVER,THE BEST TON KRA TO GOAL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐวุฒิ ทุมมาลา
 • ณัฐวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053043393
 • เบอร์มือถือ
 • 0966974915
 • อีเมล์
 • naitalk@gmail.com