สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กัมปอ
 • ไชยพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 3550600033147
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไชยพงษ์ อัฒนพิสิษฐ์
 • ไชยพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0987466254
 • อีเมล์
 • echo0007@hotmail.com