สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3552
 • ชื่อธุรกิจ
 • วารุณี
 • วารุณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วารุณี วัชรปัญญาศิลป์
 • วารุณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816038066
 • เบอร์มือถือ
 • 0816038066
 • อีเมล์
 • warunee1st@hotmail.com