สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0935552000104
 • บวร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46441
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. GMP OTOP มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บวร จันทร์โภคาไพบูลย์
 • บวร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074615191
 • เบอร์มือถือ
 • 0819901344
 • อีเมล์
 • sale@boworn-herb.com