สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505558010351
 • จรูญศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อินทนนท์ เฟรช ฟาร์ม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต และจำหน่าย ผัก ผลไม้ออกานิก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • organic thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จรูญศักดิ์ พรหมจรรย์
 • จรูญศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818283490
 • อีเมล์
 • naitomtam@hotmail.com