สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3500400272415
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมุนไพรลูกประคบ
 • ทิพย์สุคนธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่าย ลูกประคบสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ทิพย์สุคนธ์ จันทร์ต๊ะ
 • ทิพย์สุคนธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819804818
 • อีเมล์
 • gymobile0000250@gmail.com