สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดราก้อนบอลไพธอน
 • ประสงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ฟาร์มงูบอลไพธอน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นราธิวาส

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประสงค์ เดชะวณิชชา
 • ประสงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0862862828
 • เบอร์มือถือ
 • 0862862828
 • อีเมล์
 • prasongd@gmail.com