สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย
 • จงรักษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์
 • CMB เชียงใหม่แบรนด์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จงรักษ์ จรัสโสภณวงศ์
 • จงรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089 835 1133
 • อีเมล์
 • jongrak@hotmail.com