สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.16
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านชัยเซ็นเตอร์
 • ชัยพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดนักเรียนตราสมอ และอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยพร วงศ์สถาพรชัย
 • ชัยพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054451409
 • เบอร์มือถือ
 • 0861816848
 • อีเมล์
 • flower_horn14@hotmail.com