สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0845545000162
 • พูลทรัพย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จิตราค้าไม้ (2001) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 16101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเลื่อยไม้
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พูลทรัพย์ ยั่งยืน
 • พูลทรัพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818917113
 • อีเมล์
 • sdad2011@gmail.com