สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105549053453
 • เอก 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แอกซิก คอนซัลติ้งค์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47411
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอก วรเจ่ง
 • เอก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045321298
 • เบอร์มือถือ
 • 0857752010
 • อีเมล์
 • worracheng@gmail.com