สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3320700685580
 • ชื่อธุรกิจ
 • นงเยาว์ ผ้าปูโต๊ะ
 • นงเยาว์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าปูโต๊ะ ดอนรี่ ผ้าม่าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 2 ดาว, มผช., Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นงเยาว์ ศรียาบ
 • นงเยาว์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-985216
 • เบอร์มือถือ
 • 088-4100836, 081-9553218
 • อีเมล์
 • Oum-pratchaya@hotmail.co.th