สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0735556001395
 • ปนัยรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แอสพเรชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46443
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องสำอาง
 • สินค้า/บริการ
 • ครีม น้ำมังคุด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม
 • ปนัยรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0879154732
 • เบอร์มือถือ
 • 0879154732
 • อีเมล์
 • nupookca@gmail.com