สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0847114811643
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ
 • อนันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-980-3982
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนันต์ ชูราศรี
 • อนันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-980-3982
 • เบอร์มือถือ
 • 089-9803982
 • อีเมล์
 • churasri2004@yahoo.com