สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0845558009325
 • กันต์ฤทัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แคทลียา คอตตอน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46412
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กันต์ฤทัย จันทรทรัพย์
 • กันต์ฤทัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0946412579
 • อีเมล์
 • kattaleeyacotton@gmail.com