สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1749900194821
 • ชื่อธุรกิจ
 • เด่นชัยซีฟู๊ด
 • เอกนรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายอาหารทะเลสด แปรรูปทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอกนรินทร์ ตันติยานนท์
 • เอกนรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 080-451-3248
 • อีเมล์
 • denchaiseafood@gmail.com