สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0953555000529
 • อัยมานน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อาซา ปัตตานี ฟูดส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47219
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.,ฮาลาล,มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นราธิวาส

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อัยมานน์ อับดุลลาเต๊ะ
 • อัยมานน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816090339
 • เบอร์มือถือ
 • 0812771772
 • อีเมล์
 • pny2car@gmail.com