สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0503558005053
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะบ้า เชียงใหม่(ไทยแลนด์)
 • เกศินี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เกศินี ทิพยเนตร
 • เกศินี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0834785699
 • อีเมล์
 • sabashop@hotmail.com