สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0507114728523
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไทย อลยา บาติก แอนด์ แกลอรี่
 • กิตติศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าผ้าบาติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช 835/2554
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติศักดิ์ ชลประเสริฐสุข
 • กิตติศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-041-457
 • เบอร์มือถือ
 • 081-595-1825,081-852-0686
 • อีเมล์
 • thaialaya@hotmail.com