สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5550500484771
 • ชื่อธุรกิจ
 • ธนพรรณแฟบริค
 • ธนพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าลายชาวเขา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ธนพรรณ ยังแสง
 • ธนพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0895527795
 • เบอร์มือถือ
 • 0895527795
 • อีเมล์
 • mokthanaphan@gmail.com