สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0417114601670
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเจริญสุข
 • สุภัทรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำเสาวรส 5 ดาว อุดร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุภัทรา พูดเพราะ
 • สุภัทรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-150259
 • เบอร์มือถือ
 • 080-1805552
 • อีเมล์
 • suphatha123@gmail.com