สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3500500168695
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้องเสื้อเมย์
 • ประดับ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อล้านนาประยุกต์สำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ประดับ คุณยศยิ่ง
 • ประดับ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053887130
 • เบอร์มือถือ
 • 0846113800
 • อีเมล์
 • maystyle3786@hotmail.com