สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนลุงหยม (Niyom Organic Agriculture Farm)
 • ณัฐกฤต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0929824165
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐกฤต นิ่มละมัย
 • ณัฐกฤต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0929824165
 • เบอร์มือถือ
 • 0929824165
 • อีเมล์
 • natthakrit1975@gmail.com