สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.3506
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนอาหารบ้านดอย
 • สุวิทย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุวิทย์ อริยวัฒนาวงศ์
 • สุวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-410493
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8816165
 • อีเมล์
 • aweeya-rawee@hotmail.com