สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501500164666
 • ชื่อธุรกิจ
 • บัญนัชลักษณ์ ธนพงศ์ชนัย
 • บัญนัชลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟและชาสมุนไพร,เครื่องดื่มสมุนไพร,อาหารเสริม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,ฮาลาล,มผช,GMP,HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง บัญนัชลักษณ์ ธนพงศ์ชนัย
 • บัญนัชลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-023254
 • เบอร์มือถือ
 • 089-9565692
 • อีเมล์
 • info@salhanai.com