สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0345556000864
 • พิริยศาสตร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ป.เกรียบกุ้ง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10791
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
 • สินค้า/บริการ
 • ป.เกรียบกุ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP,HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิริยศาสตร์ ตระการจันทร์
 • พิริยศาสตร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045428514
 • เบอร์มือถือ
 • 0898566566
 • อีเมล์
 • rachata_ok@hotmail.com