สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพีแอนด์พีไทยเฮิร์บ
 • ธนาณัน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่ แชมพู มะขามขัดผิว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. ใบจดแจ้ง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนาณัน มูลกุล
 • ธนาณัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819648830
 • อีเมล์
 • ponapats2555@gmail.com