สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3700500448343
 • ชื่อธุรกิจ
 • อารียา แฟชั่น ดีไซส์
 • อารียา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตเครื่องประดับที่ทำจากอัญมณีเทียมแลัสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อารียา บุญยืน
 • อารียา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894291134
 • เบอร์มือถือ
 • 0894291134
 • อีเมล์
 • areeya_gem@hotmail.com