สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135564022091
 • สรณ์กนก 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • นานา พาราดิโซ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 81300
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ประกอบกิจการทำสวนดอกไม้ บริการการท่องเที่ยว ที่พักแรม และอาหาร ลานกางเต้นท์
 • สินค้า/บริการ
 • ไข่ไก่อินทรีย์, ผักปลอดสารพิษ, บริการ​ลานกางเต๊นท์​และที่พัก, ผลิตภัณฑ์​อาหสรแปรรูป​
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์