สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501400174643
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านดอยสะเก็ดแฮนดิคร๊าฟ
 • ประไพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าผ้าพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP/มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ประไพ เขื่อนล้อม
 • ประไพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-8817421
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8817421
 • อีเมล์
 • chaiwong46@yahoo.com