สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านหมูยอดาวทอง
 • กิม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูยอและของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กิม ดาวทองวรกิจ
 • กิม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045255131
 • เบอร์มือถือ
 • 0899488426
 • อีเมล์
 • may-zzzz@hotmail.com