สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501400189233
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่อำพร อินเตอร์เทรด
 • อัมทิกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกแกง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., มผช., GMP, Halal
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัมทิกา แสงพระเวส
 • อัมทิกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053255084
 • เบอร์มือถือ
 • 0932394635
 • อีเมล์
 • umtika@gmail.com