สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สไบทอง
 • จุฑามาศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อสำเร็จรูป สตรี บุรุษ,ผ้าฝายทอมือ,ผ้าถุงตีนจก,ผ้าถุงปักมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 4 ดาว, มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จุฑามาศ จิตพยัค
 • จุฑามาศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053117658
 • เบอร์มือถือ
 • 0816032147
 • อีเมล์
 • juthamas2147@gmail.com