สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3140900277142
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านขนมคุณ เป้า
 • นางสาว จิรัฏฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นางสาว จิรัฏฐ์ อุ่นทรัพย์
 • นางสาว จิรัฏฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-0359870
 • เบอร์มือถือ
 • 085-0359870
 • อีเมล์
 • Butter.cake@live.com