สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105516009561
 • ประภารัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เวิลด์ไวด์เมอร์แคนไทล์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46699
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • แปรงทำความสะอาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ประภารัตน์ โรจน์สุรกิตติ
 • ประภารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0989295396
 • อีเมล์
 • praparat@worldwidebrush.com